Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
Szukaj w tym dziale:
Nazwa pliku Pobierz w formacie
.doc
 
Druk zawiadomienia przez inwestora o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
 
 
Druk oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
 

 
 
Komplet dokumentacji do zgłoszenia zakończenia budowy
 
 

Druk zawiadomienia o rozpoczęciu budowy
 

 
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy
 
 
Druk okresowego (corocznego) przeglądu obiektu budowlanego
 
 
Druk okresowego (pięcioletniego) przeglądu obiektu budowlanego
 
 
Zawiadomienie o kontroli obiektu budowlanego
 
 
Druk wniosku o pozwolenie na użytkowanie
 
 
Druk dotyczący BIOZ  
Oświadczenie o przyjęciu obowiązku inspektora nadzoru budowy  
Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu innych służb państwowych o zakończeniu budowy

 
Protokół  szczelności zbiornika na nieczystości  
Protokół szczelności oczyszczalni ścieków  
Protokół szczelności instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i C.O.